Elizabeth neem leiding

Elizabeth het swaar gekry met haar man en seun.
Sy het besluit om self die probleem te hanteer nadat sy Free to Grow: life skills en 1 individuele sessie bygewoon het.

Sy het haar man voor ’n ultimatum gestel. Of sy of die drank.
Hy het ophou drink en haar man en seun het ophou baklei.
Sy lyk meer ontspanne. By haar huis gaan dit baie beter.