Wenner van Mentee van die Jaar SA Olives 2017

Die mentorskapprogram van SA Olives het in 2007 begin.  8 Organisasies vorm deel van die program.

Yearly a mentee is selected that showed the most progress and development through the program.  This year Joseline Von Wielligh from Goedgedacht was elected.  She is the senior supervisor in the Olive Factory at Goedgedacht.  She reports to the factory manager and runs the factory from receiving the raw product till it is sent to different clients.

GWP26663

Anida Training hanteer die mentorskapprogram vir SA Olives vanaf 2007.

Joseline was ’n algemene werker wat deel geword het van die program en gevorder het tot die posisie wat sy vandag beklee.  Michael van den Langenbergh is haar fabrieksbestuurder en mentor.